Om PUFF

PUFF - Företagare-Föreningen för grossister och tillverkare inom present-, interiör- och designbranschen.

Företagare-Föreningen PUFF riktar sig till svenska grossistföretag och tillverkare inom present, interiör, hemiredning, design, barn & lek samt delikatesser & godis. Grossister i denna bransch var helt i avsaknad av en samordnande organisation tills PUFF bildades 1989.
Det är viktigt att företag inom vår sektor är sammanslutna i EN förening och EN gemenskap. Ju fler medlemmar vi är, desto mera kan vi uträtta!

PUFF är en branschorganisation och med stor enighet uppnår vi större tyngd, styrka och status.

Vilka förmåner har då DITT företag av ett medlemskap i PUFF?
Du får regelbundet ett nyhetsbrev via e-post med information om uppdateringar angående våra avtal och andra nyheter som kan vara av intresse för dig. Du har tillgång till Solidet och kan kontrollera dina befintliga och nya kunder direkt på nätet. Du har flera bra avtal som gör din vardag lite lättare och billigare och är du utställare på Formex kan du få tillgång till ett antal förmåner. Utöver det så har du försäkringar och annat som ingår i ditt medlemskap.  Dessutom så finns denna sida, www.puff.se, där vi arbetar aktivt med att att exponera alla medlemsföretag, butiker kan göra produktsökning och får då information om vilka medlemmar som har denna produkt med i sin beskrivning av företaget, kunden kan sedan klicka vidare till er egen hemsida.

Våra avtal omfattar:
Inkassoföretag - Fraktavtal, inriker och utrikes - Försäkringar - Advokatbyrå med specialinriktning på upphovsrätt och märkesskydd.- Formexmässan - Drivmedel - Kontorsmatrial - Hotell - Lager och kontorsutrustning - diverse avtalsmallar - Kreditupplysningar - Emballage & packmaterial - Datatjänster.

Som utställare på Formex ställs du inför många olika frågor. PUFF har en regelbunden kontakt med mässan och tar upp frågor av allmänt intresse för utställare för att förbättra utställarnas villkor.

PUFF har idag över 950 medlemsföretag anslutna. I slutet av 1993 bildade PUFF ett till föreningen helägt aktiebolag PUFF AB, vilket är rörelsedrivande. Ekonomin i föreningen är stabil.

Vi är ständigt öppna för nya förslag och idéer till aktiviteter och avtal som kan gynna flertalet medlemmar så hör gärna av dig med dina synpunkter.

Vem kan bli medlem i PUFF?
För att bli medlem i Företagare-Föreningen PUFF skall ni vara ett svensk grossistföretag eller tillverkare inom present, interiör, hemiredning, design, barn & lek samt delikatesser & godis och företrädesvis sälja till återförsäljare.
Butiker och renodlade e-handelsföretag som bara riktar sig till konsumenter kan inte bli medlemmar i PUFF.

Ett medlemskap i PUFF kostar:
5.000:- + moms. = en engångsavgift (man köper in sig på befintliga avtal)
650:- + moms. = serviceavgift
50:- = medlemsavgift (ej avdragsgill)
Medlemsavgift och serviceavgift löper på kalenderår.


Med Vänliga Hälsningar
Göran Brandt
PUFF

Medlemsansökan hittar du här

PUFF kan nås på följande adress:

PUFF AB

Box 127
235 22 Vellinge
Tel: 040-47 55 05
Mobil: 0705-57 55 05
Organisationsnummer: 556477-1334
mailto:info@puff.se

PUFF Presentgrossisternas Företagare-Förening med PUFF AB
PUFF, Box 127, 235 22 Vellinge  -  Telefon: 040-47 55 05  -  E-post: info@puff.se  - 
Mobil Göran Brandt: 070-557 55 05